TARIEVEN

Standaarduurtarief
Het standaardtarief is afhankelijk van de behandelend advocaat, de benodigde ervaring en specialisatie.
Het standaardtarief varieert van € 195,- tot € 210,- per uur (exclusief b.t.w.).

Bijzonder tarief
Afhankelijk van de soort zaak, kan een bijzonder tarief gelden. Wij zullen dit altijd met u overleggen.

Toevoegingszaken
Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Hierbij speelt de hoogte van uw inkomen en vermogen een rol. Wij vragen deze toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op die manier heeft iedereen toegang tot het rechtssysteem. U dient echter wel rekening te houden met een eigen bijdrage die per zaak kan oplopen tot € 823,-.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Of u in aanmerking komt voor een toevoeging, bespreekt uw advocaat met u, tijdens uw eerste gesprek.

Bijkomende kosten
Alle op deze pagina genoemde tarieven zijn exclusief b.t.w. en griffierechten, deurwaarders-, uittreksel-, reis- en kantoorkosten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beide advocaten oefenen voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uit. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard behoudens en voor zover de door hen verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico.