Het team

ADVOCATEN & MEDIATORS

Birgit van Leur

Birgit van Leur studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1989 is zij een bevlogen advocaat met veel proceservaring. Tot augustus 2005 werkte zij vanuit Den Haag en sindsdien is zij haar eigen advocatenkantoor in Delft begonnen. Birgit van Leur heeft de specialisatieopleiding van de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) afgerond, is lid van de vFAS en is tevens echtscheidingsbemiddelaar. Speciale zorg gaat steeds uit naar kinderen in scheidingssituaties. Zo wordt zij regelmatig door de rechtbank benoemd tot bijzondere curator voor minderjarigen, die in juridische procedures betrokken worden. Zij treedt dan op als wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarigen. Tevens reikt haar zorg uit naar kinderen in situaties als ondertoezichtstelling en (dreigende) uithuisplaatsing en staat zij minderjarigen bij die met de politie in aanraking komen.

 Martine Kwakkelstein-Doornbos

Martine Kwakkelstein studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1981 is zij afgestudeerd met de aantekening privaatrecht en sociaal juridisch recht. Martine Kwakkelstein was actief in de Rechtswinkel Rotterdam en na haar afstuderen werkte zij als juridisch medewerker op een advocatenkantoor, als sociaal raadsvrouw en daarna als juriste bij het Bureau Rechtshulp.
In 2004 is Martine Kwakkelstein beëdigd als advocaat. Zij werkte als zelfstandig advocaat vanaf 2005 tot 2014 in Delft, van 2014 tot 2018 in Schiedam en sinds 2018 opnieuw in Delft bij Advocatenkantoor Van Leur. Zij is sinds 2012 lid van de specialisatievereniging voor personen- en familierecht vFAS (Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars) en heeft de specialisatieopleiding en de opleiding tot scheidingsbemiddelaar afgerond. Zij is MfN en vFAS mediator.

SECRETARIAAT

Barbara Grundeken-Van den Berg

 Barbara Grundeken-Van den Berg is sinds 2000 juridisch secretaresse. Sinds mei 2010 is zij werkzaam bij Advocatenkantoor Van Leur en ondersteunt zij vol enthousiasme en met haar ruime werkervaring op professionele wijze de advocatenpraktijk en staat zij de cliënten van het kantoor deskundig te woord.

“Ik geef mr Kwakkelstein een dikke 10 voor de goede behandeling van onze
echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, ook de secretaresse is heel
professioneel en vriendelijk”